Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Skolesocialrådgiver

Vores skolesocialrådgiver er

Line Aggerholm Poulsen

Line Agerholm Poulsen

lapo@skivekommune.dk

Mobil 2223 0991

Træffedage: onsdag (lige uger)

Skolesocialrådgiver

En forældre har udtalt:”Skolesocialrådgiveren var der for mit barn efter en svær skilsmisse, hvor ingen af os forældre var særlig gode til at se, at vores fælles barn var så ked af det og trængte til en at tale med”.

En lærer har udtalt: ”Det har været utroligt positivt og givende, at skolesocialrådgiveren er synlig på skolen og tager fat på en meget hurtig, konstruktiv og problemløsende måde. Det letter sagsgangen meget med den direkte kontakt. Både medarbejdere og ledelse er megetpositive over dette initiativ.” ”Vi kan bruge skolesocialrådgiveren til at skabe helhedsforståelser” 


Det kræver ingen henvisning at komme i kontakt med Skole– og dagtilbudssocialrådgiveren. Du skal bare ringe eller skrive!
Der bliver ikke oprettet en sag hos kommunen ved kontakt til Line.
Funktionen er uden bevillingskompetence –hvilket betyder, at Line primært kan tilbyde råd og vejledning, samtaler, kontakt til frivillige tilbud og være brobygning til Familiesektionen (ved behov).

”Vi yder en tidlig indsats med fokus på at barnets vanskeligheder ikke udvikler sig.”

Hvis du er elev, kan vi bl.a. give råd og vejledning eller samtaler om:
• Ensomhed
• Mobning
• Konflikter
• Forandringer i familien (skilsmisse, sygdom, dødsfald)
• Selvskade
• Sorg
• Skoletræthed/fravær
• Misbrug

Skolesocialrådgiveren møder dig i dine omgivelser og hjælper dig med at løse eller tale om dine problemer


Hvis du er forælder, kan vi b.la. give samtaler eller råd og vejledning om:
• At håndtere forældrerollen
• Dit barns trivsel
• Dit barns skolegang f.eks. fravær
• Forandringer i familien f.eks. skilsmisse, sygdom eller dødsfald
• Andre problemstillinger


Derudover består skole– og dagtilbudssocialrådgiverens arbejde i:
• At deltage i skolens tværfaglige møder, hvor funktionen giver mening
• At yde personalet råd og vejledning omkring et barn eller en ung
• At deltage i Stafetlogsamarbejdet
• At være brobygger og skabe dialog i mellem skolen, familien og eventuelt Familiesektionen, PPR eller lignende
• At sparre med skolens personalet
• At deltage i overdragelsesmøder
• At bringe flere fagligheder i spil 

Skole– og dagtilbudssocialrådgiver
I Skive Kommune er vi fire Skole– og dagtilbudssocialrådgivere, der er tilknyttet de kommunale daginstitutioner og skoler:
Skole– og dagtilbudssocialrådgiverne tilbyder en tidlig, forebyggende indsats med fokus på, at barnets vanskeligheder ikke udvikler sig. Funktionen har desuden til formål at fremme dialogen mellem familie, daginstitution, skole, frivillige tilbud og det sociale system samt at fremme rummeligheden og løsninger i skole og daginstitution. 

 

Opdateret 28.03.2022.

Dokumenter

Socialrådgiver.pdf

Shape Created with Sketch.