Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Værdigrundlag

Glyngøre Skole er en grundskole placeret i vandkanten, med skoven som bagtæppe og beliggende i et ressourcestærkt, aktivt og initiativrigt lokalsamfund. Vi inviterer gerne ind på skolen og deltager aktivt i lokale aktiviteter og samarbejder.

Vores indsatsområde i dette skoleår er Faglighed og Fællesskab. 

Formålet hermed er at skabe fællesskab på tværs af klasser/hold og øge kendskabet til hinanden. Hver dag startes med morgensang for hele skolen og det er en forrygende start; ro og nærvær.

Skolens størrelse gør at vi har let ved at gribe nuet; tage på impulsive ture, lave anderledes dage eller tage på eventyr i byen eller uden for lokalområdet. Vore mage traditioner afspejler at vi dyrker fællesskabstanken og de fælles oplevelser.

Børnene på Glyngøre Skole skal bliv så dygtige som muligt, både fagligt og personligt. Vores børnesyn er at alle gør deres bedste ud fra de grundvildkår de hver især har, og den holdning tager vi udgangspunkt i hver dag.

Det er ikke kun vores børnesyn; også vores menneskesyn og det tager vi med os ind i samarbejdet med familierne. Forældresamarbbejdet er essentielt og er dialogbasseret, inddragende, åbent og det tætte samarbejde baseres på gensidig tillid.

 

For Glyngøre Skole gælder det at:

  • Vi er lokalforankret.
  • Vi har fokus på trivsel, fællesskab og faglighed.
  • Vi vægter udeliv, kreative læringsmiljøer og oplevelser.
  • Vi vægter et tæt forældresamarbejde.

 

Opdateret 29.9.2021.